Văn hóa VinaFRP
Văn hóa VinaFRP

-   Đối với khách hàng:
Chuyên nghiệp-nhiệt tình – trung thực
-   Đối với công việc
Năng động -sáng tạo- đổi mới- tự giác
-   Đối với đồng nghiệp
Trung thực-hợp tác-đoàn kết